شماره تلفن ترمینال ها، شرکت ها و تعاونی های مسافربری

تهران
بلیط اتوبوس تهران (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
تابان سیر ترمینال پایانه غرب تهران02144699201
همسفر ترمینال (پایانه) غرب تهران
میهن نور آریا ترمینال پایانه غرب تهران - تعاونی 402144630005 - 02144654651
ایمن سفر ایرانیان ترمینال پایانه غرب تهران - تعاونی 602144662993 -- 02144644438
کیان سفر پاسارگاد ترمینال پایانه غرب تهران - تعاونی 502144669287 -- 02144660116
راه پیما پارسیان ترمینال پایانه غرب تهران - تعاونی 902144660147 -- 02144662894
پیک صبا ترمینال پایانه غرب تهران - تعاونی 1702144646049
جهان گشت مهر ترمینال پایانه غرب تهران - تعاونی 1602144659878
ایران پیما ترمینال پایانه غرب تهران - تعاونی 102144659532-3 - 02144663954-5
عدل ترمینال پایانه غرب تهران - تعاونی 702144662927 -- 02144662910 -- 02144644599 -- 02144670631
لوان نور ترمینال پایانه غرب تهران - تعاونی 802144647357 -- 02144663221
آسوده سفر ترمینال پایانه غرب تهران02144668233
پارسیان ترمینال پایانه غرب تهران - تعاونی 1402144662853
آرتا سبلان ترمینال پایانه غرب تهران02144665550-3
سفر گستر ایرانیان ترمینال پایانه غرب تهران02144696122
عصر ایران ترمینال پایانه غرب تهران02144657444 -- 02144662859
ماهان سفر ایرانیان - اعتماد سفر ترمینال پایانه غرب تهران02144665051-3
سیر و سفر ترمینال پایانه غرب تهران02144690501 -- 02144662866
ایران پیمان ترمینال پایانه غرب آزادی تهران02144662744-5
سفر طلایی ترمینال پایانه غرب آزادی تهران02144660091
رویال سفر ایرانیان ترمینال پایانه غرب تهران02144663075-02144663189
تعاونی 15 ترمینال غرب تهران - ترابر بی تا02144672006-8 - 02144662947 - 02144662015
دیدار سیر گیتی ترمینال پایانه غرب تهران02144659543 - 02144663893 - 02144663894
ایران پیام نو ترمینال پایانه غرب تهران02144669001-4
آسیا سفر ترمینال پایانه غرب تهران - تعاونی 1302144673650 - 02144662049
سیما سفر ترمینال پایانه غرب تهران02144645632
گیتی پیما ایران ترمینال پایانه غرب تهران02144664994 - 02144632007
آذر آهو ترمینال پایانه غرب تهران02144695810 - 02144691334
آریا سفر آسیا ترمینال پایانه غرب تهران - تعاونی 1102144662933-4 - 02144641069 - 02144660396
سپهر آسیا ترمینال پایانه غرب تهران02144665093 -02144650230 - 02144669288
جهان دیدار ترمینال پایانه غرب تهران02144641153
ارس پیما ترمینال پایانه غرب تهران02144666681
تک سفر ترمینال پایانه غرب تهران02144642027
سفرسیر آریا ترمینال پایانه غرب تهران - تعاونی302144662880
گیتی نورد ترمینال پایانه غرب تهران - تعاونی1202144651605
جوان سیرایثار ترمینال پایانه غرب تهران02144632941-3
ترمینال پایانه غرب تهران - آزادی02144663954
سهند سفر آذربایجان پایانه غرب تهران02144641153
مارال سیر ایرانیان ترمینال پایانه غرب تهران - تعاونی 1002144662899 - 02144642027
مارال سیر ایرانیان ترمینال پایانه جنوب تهران - تعاونی 10
لوان نور ترمینال پایانه جنوب تهران - تعاونی 802155185364-5
تک سفر ترمینال پایانه جنوب تهران - تعاونی 1302155185372-5
تهران جنوب ترمینال پایانه جنوب تهران02155185474
گیتی پیما ترمینال پایانه جنوب تهران02155042509
رویال سفر ترمینال (پایانه) جنوب خزانه
میهن نور آریا ترمینال پایانه جنوب تهران - تعاونی 402155185334-40
پارسیان ترمینال پایانه جنوب تهران - تعاونی 1402155185393-5
کیان سفر پاسارگاد ترمینال پایانه جنوب تهران - تعاونی 502155185343-4
راه پیما پارسیان ترمینال پایانه جنوب تهران - تعاونی 902155185367-71
ایمن سفر ایرانیان ترمینال پایانه جنوب تهران - تعاونی 602155185347-52
آسیا سفر ترمینال پایانه جنوب تهران02155185379-87 - 02155185538 -02155185390-2
عدل ترمینال پایانه جنوب تهران - تعاونی 702155185354-8
ترابر بی تا ترمینال پایانه جنوب تهران - تعاونی 1502155185401-7
ماهان سفر ایرانیان ترمینال پایانه جنوب تهران02155335533
جهان گشت مهر ترمینال پایانه جنوب - تعاونی 1602155185408-10
همسفر چابکسواران ترمینال پایانه جنوب تهران02155185430-2 - 02155185625-6
گیتی نورد ترمینال پایانه جنوب تهران - تعاونی 1202155185381-6
سفر سیر آریا ترمینال پایانه جنوب تهران - تعاونی 302155185329-33
پیک معتمد ترمینال پایانه جنوب تهران - تعاونی 202155185324-8
آسیا سفر تهران ترمینال پایانه جنوب تهران02155182320
سیر و سفر ترمینال پایانه جنوب تهران02155185424-6
جوان سیر ایثار ترمینال پایانه جنوب تهران02155185437-8
پیک صبا ترمینال پایانه جنوب تهران - تعاونی 1702155185415-23
ایران پیما ترمینال پایانه جنوب تهران - تعاونی 102155185312-23
آریا سفر آسیا ترمینال پایانه جنوب تهران - تعاونی 1102155185376-80
ترمینال پایانه جنوب تهران - خزانه02155185501-9
ایران پیما ترمینال پایانه شرق تهران - تعاونی 102177865530
پیک معتمد ترمینال پایانه شرق تهران - تعاونی 202177860151 - 02177880855
آرتا سبلان ترمینال پایانه شرق تهران02177702777
همسفر چابکسواران ترمینال پایانه شرق تهران02177740913-4
سیر و سفر ترمینال پایانه شرق تهران02177865696 - 02177888821
تعاونی 15 پایانه شرق تهران - ترابر بی تا02177868144 - 02177872893
عدل ترمینال پایانه شرق تهران - تعاونی 702177880780 - 02177886180
میهن نور آریا ترمینال پایانه شرق تهران - تعاونی 402177864261 - 02177716171
پارسیان ترمینال پایانه شرق تهران - تعاونی 1402177865910 - 02177881065
ایران پیمان ترمینال پایانه شرق تهران02177711775-6
آریا سفر ترمینال پایانه شرق تهران - تعاونی 1102177864355
ترمینال پایانه شرق تهران - تهران پارس02177864355
ایران پیما ترمینال پایانه بیهقی تهران - تعاونی 102188543683 - 02188543613 - 88544338 - 02188543695 - 02188543662
آریارو ترمینال پایانه بیهقی تهران02188528084-8
رویال سفر تهران ترمینال پایانه بیهقی تهران02184091 - 02188543690-91
سیروسفر ترمینال پایانه بیهقی تهران02183891 - 02188543877-80
همسفر چابکسواران ترمینال پایانه بیهقی تهران02188534382-7 - 02188506772
پیک صبا ترمینال پایانه بیهقی تهران - تعاونی 1702188543426 - 02188543425 - 021885542527
ترمینال پایانه بیهقی - آرژانتین تهران02188534384
رویال سفر ترمینال پایانه پونک تهران02144612191 - 02144612171
ترمینال پایانه پونک تهران02144612191
بلیط اتوبوس اسلامشهر (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
آسیا سفر اسلامشهر - تعاونی 1302156361758
ترابر بی تا اسلامشهر - تعاونی 1502156378970
پیک صبا اسلامشهر - تعاونی 1702156347080
ماهان سفر اسلامشهر
راحت پر اسلامشهر02156367080
میهن نور آریا اسلامشهر - تعاونی 402156349080 - 02156378969
تک سفر اسلامشهر - تعاونی 1002156345840 - 02156341916
ترمینال پایانه اسلامشهر02156367080
پارسیان اسلامشهر - تعاونی 1402156354045 - 02156374045 - 02156360039 - 02156377950
بلیط اتوبوس دماوند (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
ترمینال پایانه دماوند02176320125
بلیط اتوبوس پلور (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
ترمینال پایانه پلور
بلیط اتوبوس آبعلی (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
ترمینال پایانه آبعلی
بلیط اتوبوس فیروزکوه (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
ترمینال پایانه فیروزکوه
بلیط اتوبوس ری (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
ترمینال پایانه ری
بلیط اتوبوس کهریزک (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
ترمینال پایانه کهریزک
بلیط اتوبوس شهریار (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
عدل شهریار - تعاونی 7
آسیا سفر شهریار - تعاونی 1302165289311
پیک معتمد شهریار - تعاونی 202165251555
حاجت گشت شهریار02165255000
سیروسفر شهریار02165251012
گیتی پیما شهریار02165273969
ترمینال پایانه شهریار02165251012
بلیط اتوبوس رباط کریم (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
ترمینال پایانه رباط سفر02156439122
بلیط اتوبوس سلطان آباد (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
ترابر بی تا بهارستان - تعاونی 1502156747640
ترمینال پایانه سلطان آباد - بهارستان02155185390
فرد گلستان سلطان آباد02156323082-4
پیک صبا سلطان آباد02156322379
بلیط اتوبوس ورامین (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
جهانگشت مهر ورامین - تعاونی 1602191007036
پیک صبا ورامین - تعاونی 1702191008356
لوان نور ورامین - تعاونی 802136231193
ترمینال پایانه ورامین02136231193
بلیط اتوبوس پاکدشت (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
ترمینال پایانه پاکدشت
بلیط اتوبوس فرون آباد (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
ترمینال پایانه فرون آباد
بلیط اتوبوس شریف آباد (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
ترمینال پایانه شریف آباد
بلیط اتوبوس قدس (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
ترمینال پایانه قلعه حسن خان02146824390 - 02146898907
سیروسفرقدس02146824390
بلیط اتوبوس پردیس (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
ترمینال پایانه پردیس
بلیط اتوبوس بومهن (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
ترمینال پایانه بومهن
بلیط اتوبوس نسیم شهر (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
آسوده سفر نسیم شهر02156752265
ترمینال پایانه نسیم شهر02156752265
بلیط اتوبوس گلستان (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
ترابر بی تا - جهان مهر گلستان - تعاونی ۱۵۰۲۱۵۶۷۴۷۶۴۰
فرد گلستان - پیک صبا۰۲۱۵۶۳۲۳۰۸۲-۴
ترمینال پایانه سلطان آباد گلستان۰۲۱۵۶۷۴۷۶۴۰
بلیط اتوبوس قرچک (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
عدل قرچک - تعاونی 702136172160
ترمینال پایانه قرچک02136170898
قم
بلیط اتوبوس قم (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
پیک صبا قم - تعاونی 1702536644091
عدل قم - تعاونی 702536644092
ایران پیمان قم02536644848
رویال سفر قم02536641767
ایمن سفر ایرانیان قم - تعاونی 602536641568
ره پیما قم02536644038
سفر سیر آریا قم - تعاونی 302536641568
جهانگشت قم - تعاونی 1602536641566
سیروسفر قم02536643148
آسیا سفر قم - تعاونی 1302536641515
ایران پیما قم - تعاونی 102536641572
همسفر قم02536644744
آریا سفر آسیا قم - تعاونی 1102536641710-1
ترابر بی تا قم - تعاونی 1502536642732
میهن نور آریا قم - تعاونی 402536641711 - 02536641566
ایران پیام نو قم02536642929
ترمینال پایانه قم02536644030-1
پارسیان قم - تعاونی 1402536644848
بین المللی گیتی پیما قم۰۲۵۳۶۶۴۴۷۴۴
مارال سیر ایرانیان قم - تعاونی 10۰۲۵۳۶۶۴۱۳۷۶
بلیط اتوبوس جعفریه (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
پایانه (ترمینال) جعفریه
بلیط اتوبوس دستجرد قم (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
پایانه (ترمینال) سلفچگان
بلیط اتوبوس کهک قم (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
پایانه (ترمینال) کهک قم
قزوین
بلیط اتوبوس قزوین (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
همسفر قزوین02833564646
ایمن سفر قزوین - تعاونی 602833559955
لوان نور قزوین - تعاونی 802833556634
گیتی نورد - اعتمادسفر قزوین - تعاونی 1202833577788
آسیا سفر قزوین - تعاونی 1302833552417
جهانگشت مهر - البرز قزوین - تعاونی 1602833555540
پیک صبا قزوین - تعاونی 1702833576800
سپهر آسیا قزوین02833555885
گیتی پیما قزوین02833574449
سیما سفر قزوین02833567729
شاهین سفر قزوین02833565440
سفرطلایی قزوین02833561117
ایران پیما قزوین - تعاونی 102833556862
ترابر بیتا قزوین - تعاونی 1502833557524
رویال سفر ایرانیان قزوین02833567729
سیروسفر ایران قزوین02833556862 - 02833570770
آریا سفر آسیا قزوین - تعاونی 1102833559655
جوان سیر ایثار قزوین02833573838 - 02833564646
ترمینال پایانه قزوین02833575557
بلیط اتوبوس اقبالیه (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
پایانه (ترمینال) اقبالیه
بلیط اتوبوس آق بابا (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
پایانه (ترمینال) آق بابا
بلیط اتوبوس بویین زهرا (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
ترمینال پایانه بویین زهرا02834223250
بلیط اتوبوس آراسنج (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
پایانه (ترمینال) آراسنج
بلیط اتوبوس دانسفهان (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
پایانه (ترمینال) دانسفهان
بلیط اتوبوس شال (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
پایانه (ترمینال) شال
بلیط اتوبوس ارداق (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
پایانه (ترمینال) ارداق
بلیط اتوبوس تاکستان (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
ترمینال پایانه تاکستان
بلیط اتوبوس آبیک (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
ترمینال پایانه آبیک
بلیط اتوبوس الوند (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
ترمینال پایانه الوند02832223399
تعاونی البرز الوند (الوند سابق)02832223399
بلیط اتوبوس آوج (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
پایانه (ترمینال) آوج
مازندران
بلیط اتوبوس ساری (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
پرتو سیر ایرانیان ساری09381157325
جوان سیر ایثار ساری01133200816 - 09112128495
ترابر بی تا ساری - تعاونی 1501133241617 - 09392450571
میهن نور آریا ساری - تعاونی 401133240131
گیتی پیما ساری01133260670-1 - 09119585235
پیک معتمد ساری - تعاونی 201133251007 - 01133241002 - 09111515532
عدل ساری - تعاونی 701133245293 - 01133261404 - 09111550130
رویال سفر ساری01133240240 - 01133409905 - 01133409906 - 09111281901
سیروسفر ساری01133248396
همسفر چابکسواران ساری01133249544 - 09111551711
ایران پیما ساری - تعاونی 101133241000-4 _ 09381157325
ترمینال پایانه دولت01133248882
بلیط اتوبوس خزرآباد (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
پایانه (ترمینال) خزرآباد01133267259
بلیط اتوبوس کیاسر (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
ترمینال پایانه کیاسر
بلیط اتوبوس آمل (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
شرکت مسافربری تعاونی 4 میهن نور آمل پایانه فیروزی
همسفر آمل01143290120
ایران پیما آمل - تعاونی 101121329014
پیک معتمد آمل - تعاونی 201143290080
ترابر بی تا آمل - تعاونی 1501143290115
ترمینال پایانه آمل - فیروزی01143244702
بلیط اتوبوس بابل (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
رویال سفر بابل01132192449
سیروسفر بابل01132271000
ایران پیما بابل - تعاونی 101132277777
همسفر چابکسواران بابل01132192701
آفتاب سیر بابل01132278104
پیک معتمد بابل - تعاونی 201132279404
ترابر بی تا بابل - تعاونی 1501132278109
آرتا سبلان بابل01132044324
ترمینال پایانه بابل01132192020
گیتی پیما بابل01132041979
میهن نور آریا بابل - تعاونی 4۰۲۱۴۴۶۶۶۰۳۰
آریا سفر بابل - تعاونی 11
بلیط اتوبوس بابلسر (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
همسفر چابکسواران بابلسر01135331000
رویال سفر بابلسر01135252800
ایران پیما بابلسر - تعاونی 101135331000
پیک معتمد بابلسر - تعاونی 201135331000
ترمینال پایانه بابلسر01135365691
بلیط اتوبوس بهشهر (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
ایران پیما بهشهر - تعاونی 101134525511-01132291489
پیک معتمد بهشهر - تعاونی 201134525355
ترمینال پایانه بهشهر01134521608
بلیط اتوبوس محمودآباد (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
ترمینال پایانه محمود آباد01144740300
بلیط اتوبوس تنکابن (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
اعتماد سفر تنکابن01154274112
ایران پیما تنکابن - تعاونی 101154271050
ساحل تنکابن01154274025
ترمینال پایانه تنکابن01154271060
بلیط اتوبوس شیرود (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
پایانه (ترمینال) شیرود
بلیط اتوبوس رامسر (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
طلوع رامسر01155252169
رمک رامسر01155226800
ترمینال پایانه رامسر01155226800
بلیط اتوبوس شیرگاه (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
ترمینال پایانه شیرگاه01142443003
بلیط اتوبوس قائم شهر (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
رویال سفر قائمشهر01142250718
ترمینال پایانه قائمشهر01142250718
بلیط اتوبوس جویبار (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
پیک معتمد جویبار مازندران - تعاونی 201142546364
ترمینال پایانه جویبار01142546364
بلیط اتوبوس نور (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
ایران پیما نور - تعاونی 101144552737-8
ترمینال پایانه نور01144540918
بلیط اتوبوس رویان (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
ترمینال پایانه رویان01144542888
ایران پیما رویان (تعاونی 1)01144542888
بلیط اتوبوس چمستان (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
ترمینال پایانه چمستان01144665735 - 01144665734
بلیط اتوبوس نوشهر (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
ایران پیما نوشهر - تعاونی 101152356215
ترمینال پایانه نوشهر01152356004
بلیط اتوبوس کشکسرا (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
ترمینال پایانه کشکسرای04142233333
بلیط اتوبوس چالوس (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
رویال سفر چالوس01152229422
ایران پیما چالوس - تعاونی 101152229422
ترمینال پایانه چالوس01152229422
همسفر چالوس01152229422
بلیط اتوبوس کلاردشت (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
ترمینال پایانه کلاردشت01152624800
بلیط اتوبوس مرزن آباد (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
ترمینال پایانه مرزن آباد01152652482
بلیط اتوبوس نکا (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
ایران پیما نکا - تعاونی 101134733333
ترمینال پایانه نکا-
بلیط اتوبوس فریدونکنار (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
ترمینال پایانه فریدونکنار01135664956
پیک معتمد فریدونکنار (تعاونی 2)01135664956
بلیط اتوبوس عباس آباد (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
ترمینال پایانه عباس آباد01154625399
کرج
بلیط اتوبوس کرج (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
پیک معتمد کرج - تعاونی 202632709927
ماهان سفر ایرانیان کرج02632702812
ایران پیمان کرج02632753111-2
ترابر بی تا کرج - تعاونی 15 _ تی بی تی02632700091-2
عدل کرج - تعاونی 702632708162
میهن نور آریا کرج - تعاونی 402632721544-5
همسفر چابکسواران کرج02632711040
ایران پیما کرج - تعاونی 102632706364 - 02632708570
جوان سیر ایثار کرج02632754592
رویال سفر کرج02632700007
گیتی پیما کرج02632701813
پیک صبا کرج - تعاونی 1702632702580
آسیا سفر کرج - تعاونی 1302632755658
لوان نور کرج - تعاونی 802632754795
سیروسفر ترمینال پایانه شهید کلانتری02632721135
آریا سفر آسیا کرج - تعاونی 1102632743616
تک سفر ترمینال پایانه شهید کلانتری02632702649
جهان گشت مهر کرج - تعاونی 1602632707773
ترمینال پایانه کرج - شهید کلانتری02632706364
بلیط اتوبوس مشکین دشت (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
ترمینال پایانه مشکین دشت
بین المللی گیتی پیما مشکین دشت02636200736
بلیط اتوبوس کمال آباد کرج (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
ترمینال پایانه کمال آباد
بلیط اتوبوس هشتگرد (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
ترمینال پایانه هشتگرد02644210102 - 02644238868
بلیط اتوبوس طالقان (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
ترمینال پایانه طالقان
بلیط اتوبوس شهرک (طالقان ) (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
ترمینال پایانه شهرک02644724851
بلیط اتوبوس نظرآباد (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
سیاحت سفر نظر آباد09192641007
ترمینال پایانه نظرآباد02645362370
بلیط اتوبوس اشتهارد (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
ترمینال پایانه اشتهارد
اصفهان
بلیط اتوبوس اصفهان (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
ایمن سفر ترمینال پایانه صفه - تعاونی 603136732808
آریا سفر ترمینال پایانه صفه03136732777-8
عدل اصفهان ترمینال پایانه صفه - تعاونی 703136732805 - 0316732833
گیتی پیما اصفهان ترمینال پایانه صفه - تعاونی 1203136732743-4
ترابر بی تا اصفهان ترمینال پایانه صفه - تعاونی 1503136732737-8
میهن نور اصفهان ترمینال پایانه صفه - تعاونی 403136732747-8
تک سفر اصفهان ترمینال پایانه صفه - تعاونی 1003136732820
آسیا سفر اصفهان ترمینال پایانه صفه - تعاونی 1303136732784 - 0316732777-8
پیک صبا اصفهان ترمینال پایانه صفه - تعاونی 1703136732715 - 03136732724
ایران پیما اصفهان ترمینال پایانه صفه - تعاونی 103136732765-8
لوان نور اصفهان ترمینال پایانه صفه - تعاونی 803136733290
جهانگشت مهر اصفهان ترمینال پایانه صفه - تعاونی 1603136732740
رویال سفر اصفهان ترمینال پایانه صفه03136732771
سیروسفر اصفهان ترمینال پایانه صفه03136732751 - 03136732775 - 03136732809
همسفر چابکسواران اصفهان ترمینال پایانه صفه03136732725
ترمینال پایانه صفه اصفهان03136732751
تک سفر ترمینال پایانه کاوه - تعاونی 1003134359206
جوان سیر ایثار ترمینال پایانه کاوه03134358871
اسیا سفر سپاهان ترمینال پایانه کاوه03134358991
سپاهان سفر سپاهان ترمینال پایانه کاوه03134358836
سیروسفر اصفهان ترمینال پایانه کاوه03134358811
عدل اصفهان ترمینال پایانه کاوه - تعاونی 703134359090
ایمن سفر اصفهان ترمینال پایانه کاوه - تعاونی 603134359030
گیتی پیما اصفهان ترمینال پایانه کاوه - تعاونی 1203134359060
آسیا سفر اصفهان ترمینال پایانه کاوه - تعاونی 1303134358997 - 03136732777-8
رویال سفر اصفهان ترمینال پایانه کاوه03134358800 - 03134358810
ترابر بی تا اصفهان ترمینال پایانه کاوه - تعاونی 1503134359294 - 03134359291 - 03134359292
ایران پیما اصفهان ترمینال پایانه کاوه - تعاونی 103134359001-10
لوان نور اصفهان ترمینال پایانه کاوه - تعاونی 803134359082 - 3134359080
میهن نور اصفهان ترمینال پایانه کاوه - تعاونی 403134359071 - 03134359073
پیک صبا اصفهان ترمینال پایانه کاوه - تعاونی 1703134359050
تک سفر اصفهان ترمینال پایانه کاوه03134359200
عقاب سپاهان - آریا سفر اصفهان ترمینال پایانه کاوه - تعاونی 1103134358780
همسفر چابکسواران اصفهان ترمینال پایانه کاوه03134359100-2
ترمینال پایانه کاوه اصفهان03134358880-9
جوان سیر ایثار ترمینال پایانه جی03135217170
رویال سفر اصفهان ترمینال پایانه جی03135254810
عدل اصفهان ترمینال پایانه جی - تعاونی 703135232030
ترمینال پایانه جی اصفهان03135241009
سیرو سفر ترمینال پایانه جی03135241001
ترمینال پایانه زاینده رود اصفهان03137860529-30
تی وا پیما ترمینال پایانه زاینده رود03137860730
زرین شهر ترمینال پایانه زاینده رود03137860509
فولادشهر ترمینال پایانه زاینده رود03137860506
فلاور جان ترمینال پایانه زاینده رود03137860669
باغبهادران ترمینال پایانه زاینده رود03137860506
خودرانندگان ترمینال پایانه زاینده رود03137860508
تی وا سفر ترمینال پایانه زاینده رود03137860524
بلیط اتوبوس ورزنه (اصفهان ) (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
ترمینال پایانه ورزنه03146483940
بلیط اتوبوس هرند (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
ترمینال پایانه هرند03146404447
آسیا سفر هرند03146404447
بلیط اتوبوس کوهپایه اصفهان (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
گلشن کوهپایه03146691220
ترمینال پایانه کوهپایه03146691220
بلیط اتوبوس اردستان (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
ترمینال پایانه اردستان
بلیط اتوبوس زواره (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
ترمینال پایانه زواره03154373888 - 03154372007
سیروسفر زواره03154372007
بلیط اتوبوس خمینی شهر (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
ایران پیما خمینی شهر - تعاونی 103133604939
همسفر وطن خمینی شهر03133604936
ترابر بی تا خمینی شهر - تعاونی 1503133604933
رویال سفر ایرانیان خمینی شهر03133602353
لوان نور خمینی شهر - تعاونی 803133649593
عدل خمینی شهر - تعاونی 803133585021
ترمینال پایانه خمینی شهر03133602354
بلیط اتوبوس خوانسار (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
ترمینال پایانه خوانسار03157231217
ایمن سفر خوانسار - تعاونی603157232060
پیک صبا خوانسار - تعاونی 1703157232060
بلیط اتوبوس سمیرم (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
میهن نور سمیرم - تعاونی 403153662196
ترمینال پایانه سمیرم03153662196
بلیط اتوبوس داران (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
ترمینال پایانه داران03157251114
بلیط اتوبوس دامنه (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
ترمینال پایانه دامنه03157362000
بلیط اتوبوس فریدونشهر (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
ترمینال پایانه زاگرس فریدونشهر03157594008 - 09133722242
تعاونی امید سفر (آریا سفر) فریدونشهر03157593348
بلیط اتوبوس فلاورجان (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
همسفر فلاورجان03123124442
آسیا سفر فلاورجان - تعاونی 1303137431300
ترمینال پایانه فلاورجان03137431300
بلیط اتوبوس شهرضا (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
همسفر چابکسواران شهررضا03153245609-03153245610
سیروسفر شهرضا03153245616
رویال سفر شهرضا03153245611
ایران پیما شهرضا - تعاونی 103153245622
ترمینال پایانه شهرضا03153245600
بلیط اتوبوس کاشان (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
لوان نور کاشان - تعاونی 803155447000
ترابر بی تا کاشان - تعاونی 1503155444412
پیک صبا کاشان - تعاونی 1703155455000
ترمینال پایانه کاشان03155446030
بلیط اتوبوس نیاسر (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
ترمینال پایانه نیاسر
بلیط اتوبوس گلپایگان (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
پارسیان گلپایگان - تعاونی 1403157437772
پیک صبا گلپایگان - تعاونی 1703157437773
ترمینال پایانه گلپایگان03157429409
بلیط اتوبوس گوگد (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
ترمینال پایانه گوگد03157330578
ایمن سفر گوگد03157330578
بلیط اتوبوس زرین شهر (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
تک سفر زرین شهر03152273766
ایران پیما زرین شهر _ تعاونی 103152235452
سیرو سفر زرین شهر03152235453
گیتی پیما زرین شهر03152238898
لوان نور زرین شهر _ تعاونی 803152238898
پیک صبا زرین شهر _ تعاونی 1703152231336
ترمینال پایانه زرین شهر03152232898 - 03152273766
بلیط اتوبوس فولادشهر (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
ترمینال پایانه فولادشهر03152623400
رویال سفر فولاد شهر03152623400
گیتی پیما فولادشهر03152621111
میهن نور آریا فولادشهر03152640029
ایران پیما فولاد شهر03152622155
تک سفر فولاد شهر03152620101
ترابر بی تا فولادشهر03152640064
عدل فولادشهر03152637787
همسفر فولادشهر03152621111
آسیا سفر فولاد شهر03152624246
بلیط اتوبوس نایین (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
ترمینال پایانه نایین03146253222 - 03146256660
بلیط اتوبوس نجف آباد (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
ایران پیما نجف آباد - تعاونی 103142663305 - 03142663304
ترابر بی تا نجف آباد - تعاونی 1503142663301-3
همسفر چابکسواران نجف آباد03142663191
ترمینال پایانه نجف آباد03142663305
بلیط اتوبوس تیران و کرون (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
ترمینال پایانه تیران و کرون03142229595 - 03142224333
بلیط اتوبوس نطنز (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
ترمینال پایانه نطنز03154210140
تعاونی 10 نطنز03154210140
پیک صبا نطنز - تعاونی 1703145222258
بلیط اتوبوس بادرود (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
ترمینال پایانه بادرود
بلیط اتوبوس شاهین شهر (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
ایران پیما شاهین شهر - تعاونی 103145231121
آسیا سفر شاهین شهر - تعاونی 1303145232115-6
پیک صبا شاهین شهر - تعاونی 1703145221720
سیروسفر شاهین شهر03145232042
همسفر شاهین شهر03145229164
ترابر بی تا شاهین شهر - تعاونی 1503145232011
رویال سفر شاهین شهر03145231522 - 03145231532
تک سفر شاهین شهر03145231527
عدل شاهین شهر - تعاونی 703145230541
ترمینال پایانه شاهین شهر03145230541
بلیط اتوبوس دولت آباد (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
ترمینال پایانه دولت آباد03145823499 - 03145820074 - 03145827499
لوان نور دولت آباد (تعاونی 8)03145827499
بلیط اتوبوس مبارکه (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
ایران پیما مبارکه - تعاونی 103152461711
همسفر چابکسواران مبارکه03152461777
ترمینال پایانه مبارکه03152461715
بلیط اتوبوس شاهین شهر (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
ترمینال پایانه شاهین شهر03145231525
تک سفر شاهین شهر03145231525
رویال سفر شاهین شهر03145231522
عدل شاهین شهر _ تعاونی 703145232030
همسفر شاهین شهر03145230540
ترابر بی تا شاهین شهر03145232010
آسیا سفر شاهین شهر03145232118
پیک صبا شاهین شهر _ تعاونی 1703145221720
گیتی پیما شاهین شهر03145229164
ایران پیما شاهین شهر03145242111
سیروسفر شاهین شهر03145232041
بلیط اتوبوس میمه اصفهان (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
ترابر بی تا میمه _ تعاونی 1503145422430
ترمینال پایانه میمه03145422430
بلیط اتوبوس دهاقان (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
ترمینال پایانه دهاقان
بلیط اتوبوس خور (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
ترمینال پایانه خور03134358880-91
آذربایجان شرقی
بلیط اتوبوس تبریز (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
ایران پیمان ترمینال پایانه تبریز04134798999
مارال سیر ایرانیان ترمینال پایانه تبریز - تعاونی 1004134797080
تعاونی آذربایجان تبریز ترمینال پایانه تبریز04134791316
ترابر بی تا ترمینال پایانه تبریز - تعاونی 1504134791441
گیلان تبار - آریا سفر ترمینال پایانه تبریز - تعاونی 1104134791122
میهن نور آریا ترمینال پایانه تبریز - تعاونی 404134792131
کجاوه تبریز ترمینال پایانه تبریز04134790707
ساربان تبریز ترمینال پایانه تبریز04134795255 - 04114795255
ایمن سفر ایرانیان ترمینال پایانه تبریز - تعاونی 604134791694
نوبنیاد ترمینال پایانه تبریز04134796696
سپهر آسیا ترمینال پایانه تبریز04134792299
پیک صبا ترمینال پایانه تبریز - تعاونی 1704134793188
خوش راه تبریز ترمینال پایانه تبریز04134798457
کیان سفر پاسارگاد ترمینال پایانه تبریز - تعاونی 504134797939
راه پیما پارسیان پایانه - ترمینال تبریز - تعاونی 904134794838
ایران پیما ترمینال پایانه تبریز - تعاونی 104134793060
جهانگشت مهر ترمینال پایانه تبریز - تعاونی 1604134797738
آسیا سفر ترمینال پایانه تبریز - تعاونی 1304134793934
عدل غرب ترمینال پایانه تبریز - تعاونی 704134791911
لوان نور ترمینال پایانه تبریز - تعاونی 804134761114
گیتی پیما ترمینال پایانه تبریز - نوبنیاد سابق04134796696
میهن پرستو تبریز ترمینال پایانه تبریز04134797080
پارسیان ترمینال پایانه تبریز - تعاونی 1404134783888
ماهان سفر ترمینال پایانه تبریز04134750328
تک سفر ایرانیان ترمینال پایانه تبریز04134785616
دیدار سیر گیتی ترمینال پایانه تبریز04134764950
همسفر چابکسواران ترمینال پایانه تبریز04134768085-7
ترمینال پایانه مرکزی تبریز04134796091 - 04134791177
تک سفر ترمینال پایانه تبریز - تعاونی 1009351018246
رویال سفر ترمینال پایانه تبریز04134788052
سیروسفر ترمینال پایانه تبریز04133329129
جوان سیر ایثار ترمینال پایانه تبریز04134768405
عصر ایران ترمینال پایانه تبریز04142423234 - 04142426167 - 04134793324
موسسه رضوان ترمینال پایانه تبریز09143160920
ترمینال پایانه شمالغرب تبریز04132611735
لوان نور - رضوان تبریز ترمینال پایانه شمالغرب تبریز - تعاونی 804132611154
همسفر ترمینال پایانه شمالغرب تبریز04132611730
تعاونی مینی بوس داران ترمینال پایانه شمالغرب تبریز04132611738
بلیط اتوبوس خسروشهر (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
ترمینال پایانه خسروشهر
بلیط اتوبوس آذرشهر (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
راه پیما آذر شهر - تعاونی 904134226851
میهن نور آذر شهر - تعاونی 404134221138 - 04134223098
ترمینال پایانه آذرشهر04134221138
ایران مهر آذر شهر0413422778
بلیط اتوبوس ممقان (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
ترمینال پایانه ممقان
بلیط اتوبوس گاوگان (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
شایان گاوگان04134522018
ترمینال پایانه گاوگان04134522018
بلیط اتوبوس اسکو (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
ترمینال پایانه اسکو04133225322
بلیط اتوبوس سهند (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
ترمینال پایانه سهند
بلیط اتوبوس ایلخچی (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
ترمینال پایانه ایلخچی04133413333
بلیط اتوبوس اهر (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
سیروسفر اهر04144227000
راه پیما پارسیان اهر - تعاونی 904144223863 - 04144223199
ترمینال پایانه اهر04132226627
بلیط اتوبوس هوراند (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
ترمینال پایانه هوراند
بلیط اتوبوس سراب (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
آسوده سفر سراب (رویال سفر ایرانیان )04143226001 - 04143234092
پیک صبا آذر سراب - تعاونی 1704143225200
میهن نور آریا سراب - تعاونی 404143225400
آسان سفر مهر سراب04143225300
ترمینال پایانه سراب04132224688
بلیط اتوبوس مهربان (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
پایانه - ترمینال مهربان04143122278
ترابر بی تا مهربان _ تعاونی 1504143122278
بلیط اتوبوس شربیان (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
ترمینال پایانه شربیان
بلیط اتوبوس مراغه (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
ترمینال پایانه مراغه04137457010
میهن نور مراغه _ تعاونی 404137457010 - داخلی 21
شرکت آذربایجان مراغه04137457010 - داخلی 22
راه پیما مراغه _ تعاونی 904137457010 - داخلی 31
بلیط اتوبوس خراجو (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
ترمینال پایانه خراجو
بلیط اتوبوس مرند (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
میهن نور آریا مرند - تعاونی 4 _ شریفی04142239888
ایران پیما مرند - تعاونی 1 _ ارشادی04142243777 - 04142241161
ترمینال پایانه مرند04142223020
آریا سفر آسیا مرند04142243337
بلیط اتوبوس زنوز (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
ترمینال پایانه زنوز
بلیط اتوبوس یامچی (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
ترمینال پایانه یامچی
بلیط اتوبوس یکان کهریز (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
پایانه - ترمینال یکان کهریز
بلیط اتوبوس جلفا (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
سیر و سفر جلفا04142022383
ترمینال پایانه جلفا04142022383
بلیط اتوبوس هادیشهر (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
ترمینال پایانه هادیشهر04142043558
لوان نور هادیشهر - تعاونی 804142043558
میهن نور آریا هادیشهر _ تعاونی 404142043271 - 04142046903
سیروسفر هادی شهر04142042998
بلیط اتوبوس سیه رود (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
ترمینال پایانه سیه رود
بلیط اتوبوس نوجه مهر (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
پایانه (ترمینال) نوجه مهر04134796091
بلیط اتوبوس میانه (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
راه پیما میانه - تعاونی 904152224518
ترمینال پایانه میانه04152224518
بلیط اتوبوس ترکمانچای (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
ترمینال پایانه ترکمنچای
بلیط اتوبوس کاغذکنان آق کند (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
پایانه (ترمینال) کاغذکنان
بلیط اتوبوس ترک (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
واران سیر ترک09102031206
ترمینال پایانه ترک09102031206
بلیط اتوبوس هشترود (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
راه پیما هشترود - تعاونی 904152622377
ترابر بی تا هشترود - تعاونی 15 _ موسوی04152622235
آسیا سفر هشترود - تعاونی 1304152627077
ترمینال پایانه هشترود04152627077
بلیط اتوبوس کوهسار (آذربایجان شرقی ) (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
ترمینال پایانه کوهسار04132611735
بلیط اتوبوس بناب (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
میهن نور بناب _ تعاونی404137722289÷
ترمینال پایانه بنفشه بناب04137722289
بلیط اتوبوس ملکان (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
ترمینال پایانه ملکان
بلیط اتوبوس بستان آباد (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
ترمینال پایانه بستان آباد
بلیط اتوبوس کردکندی (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
ترمینال پایانه کردکندی04132611735
بلیط اتوبوس تیکمه داش (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
ترمینال پایانه تیکمه داش
بلیط اتوبوس شبستر (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
سپهر آسیا شبستر04142483952
رویال سفر شبستر04142426167
سیرو سفر شبستر04142422211-2
همسفر شبستر04142426311-12
عصر ایران شبستر04142421464
ترمینال پایانه شبستر04142423234
بلیط اتوبوس سیس (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
ترمینال پایانه سیس04142477060
حباب سیس _ عصرایران04142477060
بلیط اتوبوس کوزه کنان (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
ترمینال پایانه کوزه کنان04152233702
بلیط اتوبوس شرفخانه (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
ترمینال پایانه شرفخانه
بلیط اتوبوس شندآباد (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
سپهرآسیا شندآباد04142483950
بلیط اتوبوس خامنه (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
ترمینال پایانه خامنه
بلیط اتوبوس تیل (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
ترمینال پایانه تیل
بلیط اتوبوس تسوج (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
ترمینال پایانه تسوج04134791316
بلیط اتوبوس صوفیان (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
ترمینال پایانه صوفیان04142464450
بلیط اتوبوس کلیبر (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
راه پیما کلیبر - تعاونی 904144442447
ترمینال پایانه کلیبر04144442447
پیک صبا کلیبر _ تعاونی 1704144444578
بلیط اتوبوس آبش احمد (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
ترمینال پایانه آبش احمد
بلیط اتوبوس هریس (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
ترمینال پایانه هریس04134332939
ایمن سفر هریس - تعاونی 604143432939
بلیط اتوبوس زرنق (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
ترمینال پایانه زرنق
بلیط اتوبوس بخشایش (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
ترمینال پایانه بخشایش04134761113
بلیط اتوبوس عجب شیر (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
ترمینال پایانه عجب شیر04137622232
راه پیما عجب شیر - تعاونی 904137622232
بلیط اتوبوس چاراویماق (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
ترمینال پایانه چاراویماق04132611735
بلیط اتوبوس قره آغاج (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
ترمینال پایانه قره آغاج
بلیط اتوبوس ورزقان (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
ترمینال پایانه ورزقان
بلیط اتوبوس خداآفرین (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
راه پیما خدا آفرین - تعاونی 904144662091
ترمینال پایانه خدا آفرین04144662091
بلیط اتوبوس عاشقلو (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
ترمینال پایانه عاشقلو
خراسان رضوی
بلیط اتوبوس مشهد (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
آسیا سفر مشهد ترمینال پایانه امام رضا - تعاونی 1305138519577 - 05138519431
ایمن سفر مشهد ترمینال پایانه امام رضا - تعاونی 605138515463 - 09155140578 - 05138518871
لوان نور ترمینال پایانه امام رضا مشهد - تعاونی 805138519477 - 05138518053
ایران پیما مشهد ترمینال پایانه امام رضا05138518021
جوان سیر ایثار مشهد ترمینال پایانه امام رضا05138518096
جهانگشت مهر ترمینال پایانه امام رضا مشهد - تعاونی 1605138519517
همسفر چابکسواران مشهد پایانه - ترمینال امام رضا05138546511-09151203926
پیک معتمد ترمینال پایانه امام رضا مشهد - تعاونی 205138518871
پیک صبا ترمینال پایانه امام رضا مشهد - تعاونی 1705138515462 - 05138519483-4 - 05138518806
عدل ترمینال پایانه امام رضا مشهد - تعاونی 705138515517-8
سیروسفر ترمینال پایانه امام رضا مشهد05138500000 - 05138515501
گیتی نورد ترمینال پایانه امام رضا مشهد - تعاونی 1205138518056 - 05138515151
میهن نور آریا ترمینال پایانه امام رضا مشهد - تعاونی 405138518092
ایران پیما ترمینال پایانه امام رضا مشهد - تعاونی 105138519420 - 05138512100
ترابر بی تا ترمینال پایانه امام رضا مشهد - تعاونی 1505138545083 - 05138515511 - 05138515470
گیتی پیما مشهد ترمینال پایانه امام رضا05138515466
ترمینال پایانه مشهد - امام رضا05138599001
سبحان سیر توس برتر05133729194
کیان سفر پاسارگاد ترمینال پایانه امام رضا مشهد - تعاونی 505138518808
ایران پیما خراسان ترمینال پایانه امام رضا مشهد05138592727
راه پیما ترمینال پایانه امام رضا مشهد - تعاونی 905138518090-1
تک سفر پایانه - ترمینا امام رضا مشهد - تعاونی 1005138591503
آریا سفر ترمینال پایانه امام رضا مشهد - تعاونی 1109153190276
پارسیان ترمینال پایانه امام رضا مشهد - تعاونی 1405138519516
رویال سفر ترمینال پایانه امام رضا مشهد05138519488
ماهان سفر ترمینال پایانه امام رضا مشهد05138518056
آرتا سبلان ترمینال پایانه امام رضا مشهد05138519488
ساسان سفر ترمینال پایانه راه ابریشم مشهد05133726416
ایمن سفر ترمینال پایانه راه ابریشم مشهد - تعاونی 605133726419
ترمینال پایانه راه ابریشم مشهد05133726418
پیک معتمد ترمینال پایانه راه ابریشم مشهد - تعاونی 205133726417
میهن نور آریا مشهد - تعاونی 405138518092
بلیط اتوبوس تایباد (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
ترمینال پایانه تایباد05154535730
بلیط اتوبوس تربت جام (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
شرکت های تربت جام05152537273
کیان سفر پاسارگاد تربت جام - تعاونی 505152524792
آسان سفر مهر تربت جام05152524792
سفر سیر آسیا تربت جام - تعاونی 305152523912
پیک معتمد تربت جام - تعاونی 205152522338
خوش مسافرت تربت جام05152522348
ولایت پیمای تربت جام05152535797
وحدت سفر تربت جام05152525880
بلیط اتوبوس صالح اباد (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
ترمینال پایانه صالح آباد
بلیط اتوبوس تربت حیدریه (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
شرکت مینی بوسرانی قانع تربت حیدریه05152224200
میهن نور آریا تربت حیدریه05152226566
لوان نور تربت حیدریه05152226565
ترمینال پایانه تربت حیدریه05152226464
بلیط اتوبوس کدکن (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
پایانه - ترمینال کدکن
بلیط اتوبوس برس (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
ترمینال پایانه برس
بلیط اتوبوس نسر (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
پایانه - ترمینال نسر
بلیط اتوبوس رباط سنگ (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
ترمینال پایانه رباط سنگ
بلیط اتوبوس چناران (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
ترمینال پایانه چناران
بلیط اتوبوس سلطان آباد خراسان (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
ترمینال پایانه سلطان آباد
بلیط اتوبوس گلبهار (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
ترمینال پایانه گلبهار
بلیط اتوبوس خواف (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
همسفر چابکسواران خواف05154223311
جهان گشت مهر خواف - تعاونی 1605154222300
همت خواف05154229700
پایانه (ترمینال) خواف