تعاونی

شرکت مسافربری تعاونی 15 ترمینال غرب تهران - ترابر بی تا

اطلاعات سرویس های روزانه تعاونی 15 ترمینال غرب تهران - ترابر بی تا (قیمت، ساعات حرکت)
مبدامقصدساعتقیمتنوع اتوکاروضعیت
پایانه غرب(تهران)رشت06:151,980,000اسکانیا۲۵نفرهVIP تخت شوطبق برنامه
پایانه غرب(تهران)رشت08:001,980,000اسکانیا۲۵نفرهVIP تخت شوطبق برنامه
پایانه غرب(تهران)رشت13:001,980,000اسکانیا۲۵نفرهVIP تخت شوطبق برنامه
پایانه غرب(تهران)رشت14:301,980,000اسکانیا۲۵نفرهVIP تخت شوطبق برنامه
پایانه غرب(تهران)اردبیل18:003,100,000مارال ۲۵نفرهVIP تخت شوUSBدارطبق برنامه
پایانه غرب(تهران)ارومیه18:153,500,000مان ۲۶نفره VIPتخت شو USBدارطبق برنامه
پایانه غرب(تهران)اردبیل19:003,100,000مارال ۲۵نفرهVIP تخت شوUSBدارطبق برنامه
پایانه غرب(تهران)ایلام19:003,600,000مارال ۲۵نفرهVIP تخت شوUSBدارطبق برنامه
پایانه غرب(تهران)ارومیه21:303,500,000مان ۲۶نفره VIPتخت شو USBدارطبق برنامه
پایانه غرب(تهران)ایلام21:303,600,000مارال ۲۵نفرهVIP تخت شوUSBدارطبق برنامه
پایانه غرب(تهران)رشت22:151,980,000اسکانیا۲۵نفرهVIP تخت شوطبق برنامه
پایانه غرب(تهران)اردبیل23:003,100,000مارال ۲۵نفرهVIP تخت شوUSBدارطبق برنامه
شماره تماس تعاونی

02144672006-8 - 02144662947 - 02144662015

آدرس تعاونی

تهران / میدان آزادی / پایانه غرب / تعاونی15 (تی بی تی) (بی تا)