فاصله بین دو یا چند شهر از نظر زمانی و مسافت طی شده چطور محاسبه می گردد؟ با وارد کردن شهر مبدا و شهر مقصد و کلیک بر روی دکمه محاسبه ی فاصله، مسافت و زمانی که طول میکشد تا به مقصد برسید را با رسم مسیر حرکت روی نقشه ایران مشاهده می نمایید.

مسافرانی هم که قصد سفر با اتوبوس را دارند میتوانند ضمن اطلاع از مسافت بین شهرها، از طریق همین سایت رزرو بلیط اتوبوس خود را انجام دهند.