تعاونی

شرکت مسافربری همسفر چابکسواران مشهد پایانه - ترمینال امام رضا

اطلاعات سرویس های روزانه همسفر چابکسواران مشهد پایانه - ترمینال امام رضا (قیمت، ساعات حرکت)
مبدامقصدساعتقیمتنوع اتوکاروضعیت
مشهدگرگان06:002,150,000اسکانیا تک ۳۲ طبق برنامه
مشهدخواف08:00900,000ولوو تی ایکس طبق برنامه
مشهدگنبدکاووس09:002,100,000اسکانیا تک ۳۲ طبق برنامه
مشهدگرگان09:002,150,000اسکانیا تک ۳۲ طبق برنامه
مشهدزاهدان09:003,000,000وی آی پی۲۵نفره ( تخت شو )طبق برنامه
مشهدگنبدکاووس09:301,550,000اس سی ۴۵۷طبق برنامه
مشهدگرگان09:301,570,000اس سی ۴۵۷طبق برنامه
مشهدخاش11:304,600,000وی آی پی۲۵نفره ( تخت شو )طبق برنامه
مشهدزاهدان12:003,300,000وی آی پی۲۵نفره ( تخت شو )طبق برنامه
مشهدخاش12:004,600,000وی آی پی۲۵نفره ( تخت شو )طبق برنامه
مشهدسراوان12:005,660,000وی آی پی۲۵نفره ( تخت شو )طبق برنامه
مشهدشهرضا12:305,500,000ااسکانیامارال مانیتورداروشارژر اختصاصی/اینترنت فعالطبق برنامه
مشهدتنکابن14:005,200,000وی ای پی تخت شو۲۵نفر شارژردار اختصاصیطبق برنامه
مشهدهمدان14:305,330,000وی ای پی مارال//پشت هرصندلی مانیتور وشارژر اختصاصیطبق برنامه
مشهدزاهدان15:302,850,000وی ای پی تخت شو۲۵نفر شارژردار اختصاصیطبق برنامه
مشهداصفهان15:305,180,000(پایانه کاوه) مان ۲۶نفره وی ای پی تخت شو طبق برنامه
مشهدزاهدان16:002,850,000وی ای پی تخت شو۲۵نفر شارژردار اختصاصیطبق برنامه
مشهدچالوس16:004,300,000وی ای پی تخت شو۲۵نفر شارژردار اختصاصیطبق برنامه
مشهداصفهان16:005,180,000(پایانه کاوه) مان ۲۶نفره وی ای پی تخت شو طبق برنامه
مشهدزاهدان16:302,850,000وی ای پی تخت شو۲۵نفر شارژردار اختصاصیطبق برنامه
مشهدزاهدان17:002,850,000وی ای پی تخت شو۲۵نفر شارژردار اختصاصیطبق برنامه
مشهدیزد17:004,250,000وی ای پی تخت شو۲۵نفر شارژردار اختصاصیطبق برنامه
مشهدزاهدان18:002,850,000وی ای پی تخت شو۲۵نفر شارژردار اختصاصیطبق برنامه
مشهدکرج18:004,700,000وی ای پی تخت شو۲۵نفر شارژردار اختصاصیطبق برنامه
مشهدزاهدان18:302,850,000وی ای پی تخت شو۲۵نفر شارژردار اختصاصیطبق برنامه
مشهدخواف19:00900,000۴۵۷ چهل نفرهطبق برنامه
مشهدزاهدان19:002,850,000وی ای پی تخت شو۲۵نفر شارژردار اختصاصیطبق برنامه
مشهدزاهدان19:302,850,000وی ای پی تخت شو۲۵نفر شارژردار اختصاصیطبق برنامه
مشهدزاهدان20:002,850,000مارال مانیتوردار/مانیتورمجهزبه فیلم/بازی//وشارژراختصاصیطبق برنامه
مشهدزاهدان20:302,850,000وی ای پی تخت شو۲۵نفر شارژردار اختصاصیطبق برنامه
مشهدگرگان20:302,870,000وی آی پی ۲۵نفره تخت شو درسا شارژر اختصاصیطبق برنامه
مشهدزاهدان21:002,850,000وی ای پی تخت شو۲۵نفر شارژردار اختصاصیطبق برنامه
مشهدگنبدکاووس21:301,550,000اسکانیا (شارژردار)طبق برنامه
مشهدگرگان21:301,570,000اسکانیا (شارژردار)طبق برنامه
مشهدزاهدان21:302,850,000وی ای پی تخت شو۲۵نفر شارژردار اختصاصیطبق برنامه
مشهدبیرجند22:002,150,000وی آی پی مارال مانیتور دار شارژراختصاصیطبق برنامه
مشهدبیرجند22:302,150,000وی آی پی مارال مانیتور دار شارژراختصاصیطبق برنامه
مشهدگرگان22:302,870,000ااسکانیامارال مانیتورداروشارژر اختصاصی/اینترنت فعالطبق برنامه
شماره تماس تعاونی

05138546511-09151203926

آدرس تعاونی

مشهد / بزرگراه شهید کلانتری / میدان اقلاب اسلامی / پایانه امام رضا / تعاونی همسفر چابکسواران