تعاونی

شرکت مسافربری ترابر بی تا ساری - تعاونی 15

اطلاعات سرویس های روزانه ترابر بی تا ساری - تعاونی 15 (قیمت، ساعات حرکت)
مبدامقصدساعتقیمتنوع اتوکاروضعیت
ساریتهران13:001,200,000اتوبوس اسکانیا44طبق برنامه
شماره تماس تعاونی

01133241617 - 09392450571

آدرس تعاونی

ساری / پایانه دولت / کمربندی شرقی شهر / پایانه دولت / تعاونی 15 (بی تا)