تعاونی

شرکت مسافربری گیتی پیما مسجدسلیمان

اطلاعات سرویس های روزانه گیتی پیما مسجدسلیمان (قیمت، ساعات حرکت)
سرویس روزانه ای یافت نشد
شماره تماس تعاونی

06143267077 - 06143269592-3

آدرس تعاونی

مسجد سلیمان / بلوار نفتک / بالاتر از سه راه تلخاب / پایانه مسجد سلیمان / تعاونی گیتی پیما