تعاونی

شرکت مسافربری گیتی پیما داراب

اطلاعات سرویس های روزانه گیتی پیما داراب (قیمت، ساعات حرکت)
سرویس روزانه ای یافت نشد
شماره تماس تعاونی

07153560318

آدرس تعاونی

داراب / خیابان 22 بهمن / جنب خیابان دریمی / روبروی پمپ بنزین / پایانه داراب / تعاونی گیتی پیما