تعاونی

شرکت مسافربری پیک صبا ترمینال پایانه غرب تهران - تعاونی 17

اطلاعات سرویس های روزانه پیک صبا ترمینال پایانه غرب تهران - تعاونی 17 (قیمت، ساعات حرکت)
مبدامقصدساعتقیمتنوع اتوکاروضعیت
تهراناردبیل17:002,600,000classicus 2+1 / سیستم تهویه مطبوعطبق برنامه
تهراناردبیل19:002,600,000classicus 2+1 / سیستم تهویه مطبوعطبق برنامه
تهراناردبیل19:302,600,000classicus 2+1 / سیستم تهویه مطبوعطبق برنامه
تهراناردبیل21:002,600,000classicus 2+1 / سیستم تهویه مطبوعطبق برنامه
شماره تماس تعاونی

02144646049

آدرس تعاونی

تهران / میدان آزادی / پایانه غرب / تعاونی17 (پیک صبا)