تعاونی

شرکت مسافربری مارال سیر ایرانیان ترمینال پایانه غرب تهران - تعاونی 10

اطلاعات سرویس های روزانه مارال سیر ایرانیان ترمینال پایانه غرب تهران - تعاونی 10 (قیمت، ساعات حرکت)
مبدامقصدساعتقیمتنوع اتوکاروضعیت
تهرانرشت06:301,750,000vip25 مـارال تخت شوطبق برنامه
تهرانرودسر06:302,100,000vip25 مـارال تخت شوطبق برنامه
تهرانتبریز08:002,750,000vip25 مـارال تخت شوطبق برنامه
تهراناهر08:003,000,000vip25 مـارال تخت شوطبق برنامه
تهراناردبیل08:153,100,000درسا( مانیتوردار)تخت شوطبق برنامه
تهراناردبیل09:303,100,000درسا( مانیتوردار)تخت شوطبق برنامه
تهراناردبیل11:303,100,000درسا( مانیتوردار)تخت شوطبق برنامه
تهرانبندرعباس14:455,300,000VIP تخت شو با شارژراختصاصیطبق برنامه
تهرانشیراز15:154,000,000VIP تخت شو با شارژراختصاصیطبق برنامه
تهرانسنندج16:002,750,000vip25 مـارال تخت شوطبق برنامه
تهرانمریوان16:003,160,000vip25 مـارال تخت شوطبق برنامه
تهرانبندرعباس16:055,300,000VIP تخت شو با شارژراختصاصیطبق برنامه
تهرانشهمیرزاد16:301,000,000اسکانیا طبق برنامه
تهرانمهدی شهر16:301,000,000اسکانیا طبق برنامه
تهرانشیراز16:454,000,000VIP تخت شو با شارژراختصاصیطبق برنامه
تهرانسنندج18:002,750,000vip25 مـارال تخت شوطبق برنامه
تهرانمریوان18:003,160,000vip25 مـارال تخت شوطبق برنامه
تهرانمریوان20:003,160,000vip25 مـارال تخت شوطبق برنامه
تهرانشیراز20:054,000,000VIPدرسا با شارژر اختصاصیطبق برنامه
تهرانبندرعباس20:055,300,000VIP تخت شو با شارژراختصاصیطبق برنامه
تهرانسراب20:302,310,000VIPتک صندلی.طبق برنامه
تهراناهر20:303,000,000vip25 مـارال تخت شوطبق برنامه
تهرانشیراز21:054,000,000VIP مارال تخت شوطبق برنامه
تهرانشیراز21:454,000,000VIPدرسا با شارژر اختصاصیطبق برنامه
شماره تماس تعاونی

02144662899 - 02144642027

آدرس تعاونی

تهران / میدان آزادی /پایانه غرب / تعاونی 10 (مارال سیر ایرانیان)