تعاونی

شرکت مسافربری میهن نور آریا ترمینال پایانه غرب تهران - تعاونی 4

اطلاعات سرویس های روزانه میهن نور آریا ترمینال پایانه غرب تهران - تعاونی 4 (قیمت، ساعات حرکت)
مبدامقصدساعتقیمتنوع اتوکاروضعیت
تهراناردبیل08:453,100,000Scania Dorsa VIP 2+1 / مانیتوردار / شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع / تخت شوحرکت کرد
تهراناردبیل09:453,100,000Scania Dorsa VIP 2+1 / مانیتوردار / شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع / تخت شوحرکت کرد
تهراناردبیل10:453,100,000Scania Dorsa VIP 2+1 / مانیتوردار / شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع / تخت شوحرکت کرد
تهراناردبیل12:003,100,000Scania Dorsa VIP 2+1 / مانیتوردار / شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع / تخت شوحرکت کرد
تهراناردبیل13:153,100,000Scania Dorsa VIP 2+1 / مانیتوردار / شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع / تخت شوحرکت کرد
شماره تماس تعاونی

02144630005 - 02144654651

آدرس تعاونی

تهران / میدان آزادی / پایانه غرب / تعاونی 4 (میهن نور آریا)