تعاونی

شرکت مسافربری ایران پیما ترمینال پایانه غرب تهران - تعاونی 1

اطلاعات سرویس های روزانه ایران پیما ترمینال پایانه غرب تهران - تعاونی 1 (قیمت، ساعات حرکت)
مبدامقصدساعتقیمتنوع اتوکاروضعیت
پایانه غرب(تهران)شاهین شهر10:301,970,000مارال ۲۵ نفره VIP مانیتودار پایانه کاوهحرکت کرد
پایانه غرب(تهران)ارومیه21:003,500,000مان نیو فیس مانیتودارVIP شارژدارطبق برنامه
پایانه غرب(تهران)ارومیه22:003,500,000مان نیو فیس مانیتودارVIP شارژدارطبق برنامه
پایانه غرب(تهران)ارومیه23:003,500,000مان نیو فیس مانیتودارVIP شارژدارطبق برنامه
شماره تماس تعاونی

02144659532-3 - 02144663954-5

آدرس تعاونی

تهران / میدان آزادی / پایانه غرب / تعاوی 1 (ایران پیما)