تعاونی

شرکت مسافربری گیتی پیما قزوین

اطلاعات سرویس های روزانه گیتی پیما قزوین (قیمت، ساعات حرکت)
سرویس روزانه ای یافت نشد
شماره تماس تعاونی

02833574449

آدرس تعاونی

قزوین / انتهای اتوبان آیت الله ترابی / میدان تهران قدیم / بلوار خرمشهر / پایانه آزادگان / تعاونی گیتی پیما