تعاونی

شرکت مسافربری عدل ترمینال پایانه غرب تهران - تعاونی 7

اطلاعات سرویس های روزانه عدل ترمینال پایانه غرب تهران - تعاونی 7 (قیمت، ساعات حرکت)
مبدامقصدساعتقیمتنوع اتوکاروضعیت
تهرانسنندج09:152,750,000VIP 2+1 / مانیتوردار / شارژر یو اس بی / تخت شوطبق برنامه
تهرانارومیه09:303,500,000Scania Maral VIP 2+1طبق برنامه
تهرانسنندج09:452,750,000VIP 2+1 / مانیتوردار / شارژر یو اس بی / تخت شوطبق برنامه
تهرانبندرانزلی10:001,980,000VIP 2+1طبق برنامه
تهرانارومیه10:453,500,000Scania Maral VIP 2+1طبق برنامه
تهرانبندرانزلی11:001,980,000VIP 2+1طبق برنامه
تهرانارومیه12:103,500,000Scania Maral VIP 2+1طبق برنامه
تهرانارومیه13:153,500,000Scania Maral VIP 2+1طبق برنامه
تهرانارومیه19:003,500,000Scania Maral VIP 2+1طبق برنامه
تهرانارومیه20:003,500,000Scania Maral VIP 2+1طبق برنامه
تهرانبانه21:153,200,000Volvo VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شوطبق برنامه
تهرانارومیه21:303,500,000Scania Maral VIP 2+1طبق برنامه
تهرانارومیه22:003,500,000Scania Maral VIP 2+1طبق برنامه
تهرانارومیه23:003,500,000Scania Maral VIP 2+1طبق برنامه
تهرانسنندج23:452,750,000VIP 2+1 / مانیتوردار / شارژر یو اس بی / تخت شوطبق برنامه
شماره تماس تعاونی

02144662927 -- 02144662910 -- 02144644599 -- 02144670631

آدرس تعاونی

تهران / میدان آزادی / پایانه غرب / تعاونی 7 (عدل)