ترتیب سرویس ها بر اساس :

فیلترها

مرتب سازی
زودترین زمان حرکت
ارزان ترین قیمت
ساعت شش صبح تا دوازده ظهر 06 - 12
ساعت دوازده ظهر تا شش عصر 13 - 18
ساعت شش عصر تا دوازده شب 19 - 24
ساعت دوازده شب تا شش صبح 01 - 06
نمایش جزئیات مسیر
ساعت شش صبح تا دوازده ظهر 06 - 12
ساعت دوازده ظهر تا شش عصر 13 - 18
ساعت شش عصر تا دوازده شب 19 - 24
ساعت دوازده شب تا شش صبح 01 - 06
زودترین زمان حرکت
ارزان ترین قیمت
روز قبل
روز بعد
تعاونی 17 پیک صبا
08:00
پایانه کاراندیش (شیراز) بهبهان
شنبه 1403/02/29
ویژگی های اتوبوس شهرهای بین راهی

اتوکار: Scania classicus 2+2 /

محل سوار شدن جایگاه 29

26 صندلی خالی

1,712,500 ریال

تعاونی 17 پیک صبا
12:30
پایانه کاراندیش (شیراز) بهبهان
شنبه 1403/02/29
ویژگی های اتوبوس شهرهای بین راهی

اتوکار: Scania Maral 2+1 /

محل سوار شدن جایگاه 29

19 صندلی خالی

3,000,000 ریال

تعاونی 17 پیک صبا
16:00
پایانه کاراندیش (شیراز) بهبهان
شنبه 1403/02/29
ویژگی های اتوبوس شهرهای بین راهی

اتوکار: Scania Maral 2+2 /

محل سوار شدن جایگاه29

27 صندلی خالی

1,712,500 ریال

در صورت نبود سرویس یا صندلی خالی، می‌توانید در سامانه اطلاع‌رسانی ثبت نام کنید تا از سرویس‌های جدید اطلاع پیدا کنید

ثبت نام در لیست انتظار
   تاریخ حرکت
   بروزرسانی جستجو

   جستجوی خود را به‌روز کنید

   قیمت ها و ظرفیت سرویس ها ممکن است تغییر کرده باشند . لطفا مجددا جستجو کنید.