تعاونی

شرکت مسافربری سیروسفر کرمان

اطلاعات سرویس های روزانه سیروسفر کرمان (قیمت، ساعات حرکت)
مبدامقصدساعتقیمتنوع اتوکاروضعیت
کرمانشیراز08:302,500,000Volvo B9R 2+1 / شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع / تخت شوحرکت کرد
کرمانشیراز10:302,500,000Volvo B9R 2+1 / شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع / تخت شوحرکت کرد
کرمانمشهد18:002,600,000Scania classicus 2+2 /طبق برنامه
کرمانتهران18:004,300,000Scania Maral 2+1 / شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع / تخت شوطبق برنامه
کرمانشیراز22:002,500,000Volvo B9R 2+1 /طبق برنامه
کرمانشیراز23:002,500,000Volvo B9R 2+1 / شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع / تخت شوطبق برنامه
شماره تماس تعاونی

03432152724

آدرس تعاونی

کرمان / ورودی شهر / بزرگراه امام خمینی / پایانه آدینه / تعاونی سیروسفر